לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי-וישלח י"ט כסלו