לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי-וירא כ' מרחשוון