לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי - פרשת מסעי

Episode Notes

הסדרה שכובשת בכל שבוע עולה לרשת:

מדוע נקראת הפרשה 'מסעי' כשכולה מספרת על חניות?

מדוע כל כך חשוב ללמוד הלכות בית הבחירה בבין המצרים?

הנקודה המעניינת במיתתו של אהרון