לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי - פרשת מטות

Episode Notes

הסדרה שכובשת בכל שבוע עולה לרשת:

מה הוא הכוח של נדר?

מה היה רצונם האמיתי של בני גד ובני ראובן?