לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי - פרשת פנחס

Episode Notes

הסדרה שכובשת בכל שבוע עולה לרשת:

איך נשיא שבט חטא בחטא כ"כ חמור?

מדוע משה רבינו חשב שבניו ירשו אותו?

האם ימשחו את משיח בשמן המשחה?