לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי - פרשת קורח

Episode Summary

מדוע נקראת הפרשה על שמו של רשע?

Episode Notes

להרחבה בנושא עיין: 

לקוטי שיחות חלק י"ח שיחה א',
ושיחה ג'
חלק ג' שיחה ב',
ש"פ קרח תשמ"ח,
ש"פ קרח תש"נ