לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי - פרשת חוקת

Episode Summary

הסדרה שכובשת בכל שבוע עולה לרשת: והשבוע שיעור מיוחד לרגל ג' תמוז. למה מצוות פרה אדומה צריכה לעבור דווקא דרך משה רבינו? מדוע משה רבינו נענש בעונש כ"כ חמור במי מריבה? מה הקשר בין חוקת לחיים נצחיים?

Episode Notes

להרחבה בנושא עיין:

ליקוטי שיחות:

חלק ד' אותיות א-ב

חלק ח' חוקת א' אות ד', חוקת ב'

חלק ל"ג חוקת א'

חלק כ"ח - ג' תמוז

שיחת קורח תנש"א אות ה'