לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי - פרשת בלק

Episode Notes

הסדרה שכובשת בכל שבוע עולה לרשת: 

והשבוע למה הפרשה נקראת על שמו של רשע?

מה הקשר בין ואהבת לרעך כמוך לנבואת בלעם?