לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי-יתרו וכ"ב שבט