לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי-פרשת עקב