לחיות את פרשת השבוע עם הרבי

לחיות את פרשת השבוע עם הרבי-בשלח ט"ו בשבט